České akademické hry: Jubilejní 20. ročník byl zahájen

15. 6. 2022

České akademické hry se letos vůbec poprvé konají v Českých Budějovicích. Ve dnech 15. až 22. června je hostí Jihočeská univerzita, zejména pak její Pedagogická fakulta. Hry byly slavnostně zahájeny na českobudějovické radnici ve večerních hodinách 15. června.

Na úvod vystoupil Dětský pěvecký sbor Jitřenka, který postupně provázel celý zahajovací ceremoniál. Jako první promluvil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; který poděkoval za možnost pořádání tak významné sportovní akce, a zároveň popřál všem sportovcům mnoho štěstí. Předpokládanou účast 1600 studentů vyzdvihla předsedkyně České asociace univerzitního sportu, PaeDr. Ivana Ertlová. Přítomné pozdravila také prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc.; která ocenila, jaký je mezi vysokoškoláky zájem o sport; a také poděkovala za kvalitní spolupráci s Pedagogickou fakultou. Velkou radost z pořádání her v jihočeské metropoli vyjádřila i děkanka Ekonomické fakulty, krajská zastupitelka a zastupitelka města, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. Proslovy zakončil Mgr. Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic. Všichni sportovcům popřáli pěkné počasí a doufají, že se sportovcům bude v jižních Čechách líbit.

Další částí slavnostního zahájení byl slavnostní slib studentů a také slavnostní slib rozhodčích. Jihočeská univerzita vytvořila novou tradici akademických her, a to předávání vlajky ČAH. Děkanka Pedagogické fakulty doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. spolu s rektorem Jihočeské univerzity slavnostně předala tuto vlajku pořadatelům dalšího ročníku her, Univerzitě Palackého.

Po slavnostním přípitku se účastnící zahájení přesunuli do Restaurace U Solné Brány, kde následovala neformálnější část programu.

Zpět na aktuality